Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

12 okt 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud/påbud ikke ophævet

Dom afsagt: 12. oktober 2023

Sports Group Denmark A/S m.fl. (2) mod NHS, Inc., BS-16737/2023-SHR.

Der var ikke grundlag for at ophæve et midlertidigt forbud og påbud i medfør af retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 1 eller nr. 2. Sikkerhedsstillelsen kunne ikke forhøjes.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.