Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

10 okt 2023

Sø- og Handelsretten

Krænkelse af rettigheder

Dom afsagt: 10. oktober 2023

BBI Engineering A/S mod Weiss ApS

Markedsføringsloven og varemærkeloven fandt anvendelse i tvist mellem to danske selskaber, uanset at tvisten navnlig vedrørte en erklæring afgivet i forbindelse med en levering til Taiwan. Et krav overdraget til sagsøger fra dennes taiwanesiske samarbejdspartner skulle afgøres efter taiwanesisk ret. Sagsøger tilkendt 450.000 kr. i erstatning og vederlag for tabt avance og markedsforstyrrelse.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.