Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 nov 2023

Sø- og Handelsretten

Aftaleophævelse var berettiget

Dom afsagt: 21. november 2023

INNOV SECURITE mod PROTECT A/S, BS-6584/2022-SHR

I en sag mellem et dansk og et fransk selskab fandt retten, at det danske selskab havde været berettiget til at ophæve en eneforhandleraftale grundet det franske selskabs forhandling af konkurrerende produkter. Eneforhandleraftalen skulle fortolkes sådan, at det franske selskab skulle ophøre med at bruge ordene ”Protect” og ”Protect France” i enhver erhvervsmæssig sammenhæng.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.