Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

07 nov 2023

Sø- og Handelsretten

Dokumentation for service

Dom afsagt: 7. november 2023

Taxavognmand PS Rasmussen ApS mod EJNER HESSEL A/S, BS-11000/2022-SHR

Der forelå ikke tilstrækkelig dokumentation for, at sagsøger havde efterlevet dokumentationskravet i forbindelse med serviceeftersyn i henhold til de aftalte garantibestemmelser. Derfor havde sagsøgte ikke været forpligtet til at udføre en reparation under garantiforpligtelsen. Sagsøgte blev derfor frifundet.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.