Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

28 nov 2023

Sø- og Handelsretten

Gyldigheden af en aftale

Dom afsagt: 28. november 2023

Scandinavian Corporate Finance Advisers A/S mod 365 Midlar hf, Sag: BS-14193/2023-SHR

Retten fandt, at der mellem sagsøger (en dansk virksomhed) og sagsøgte (en islandsk virksomhed) var indgået en gyldig rådgivningsaftale om salg af kapitalandele i to danske selskaber, og at denne rådgivningsaftale ikke var bragt til ophør. Rådgivningsaftalen udløste derfor et honorar (success fee) til sagsøger.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.