Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

24 nov 2023

Sø- og Handelsretten

Mangelfuld båd

MS Amlin Insurance SE m.fl. mod TUCO YACHT VÆRFT ApS, BS-36170/2022-SHR

Rettens flertal fandt, at en båd var mangelfuld. Køber havde efter omstændighederne reklameret rettidigt. Flertallet lagde herved vægt på, at årsagen til vandindtrængningen var vanskelig at afdække, og at køber arbejdede under vanskelige forhold. Erstatningen blev nedsat grundet egen skyld hos køber. Mindretallet stemte for at frifinde sagsøgte, idet der ikke forelå en mangel på overleveringsdagen.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.