Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 nov 2023

Sø- og Handelsretten

Om forældelse

Dom afsagt: 21. november 2023

Lloyds Insurance Company S.A. m.fl. mod MAN Energy Solutions, Filial af MAN Energy Solutions SE, Tyskland m.fl., BS-20841/2022-SHR

Et evt. krav uden for kontrakt som følge af designfejl på en skibsmotor var forældet efter den 10-årige forældelsesfrist, der løb fra leveringen i år 2000. Forældelsesfristen for evt. krav som følge af rådgivningsfejl løb fra skadestidspunktet i 2019, og fristen var suspenderet ved indgivelse af anmodning om isoleret bevisoptagelse. Et eventuelt krav på dette grundlag var derfor ikke forældet.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.