Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

30 nov 2023

Sø- og Handelsretten

Ordre var bindende

Dom afsagt: 30. november 2023

EFAPaint A/S mod Victoria Scandinavian Soap AB, Sag: BS-22674/2022-SHR

Retten fandt, at et svensk selskab havde afgivet en bindende ordre, og at selskabet efter parternes samhandelsaftale derfor havde pligt til at aftage resterende råvarer og færdigprodukter som følge af aftalens ophør. Allerede fordi det svenske selskab ikke havde reklameret rettidigt, tog retten ikke mangelsindsigelser til følge. Det danske selskab havde ikke tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.