Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

03 nov 2023

Sø- og Handelsretten

Procuritas selskaber m.fl. var ikke erstatningsansvarlige (dissens)

Dom afsagt: 3. november 2023

BS-59236/2019-SHR, BS-33983/2020-SHR, BS-38995/2020-SHR og BS-48955/2020-SHR

Procuritas selskaber m.fl. var ikke erstatningsansvarlige over for Kg BidCo ApS (dissens)

Sø- og Handelsrettens flertal fandt, at de sagsøgte Procuritas selskaber og de personligt sagsøgte ikke var erstatningsansvarlige over for Kg BidCo, hvorfor de sagsøgte blev frifundet for Kg BidCos krav om betaling af ca. 87 mio. EUR. Svenn Ryberg Hansen og Gram Equipment A/S blev frifundet for friholdelseskrav.

Sø- og Handelsretten har den 3. november 2023 afsagt dom i et sagskompleks, hvor Kg BidCo ApS (FSN Capital) havde sagsøgt Procuritas Partners AB, Procuritas Capital Inve-stors IV GP Limited i dennes egenskab af general partner i Procuritas Capital Investors IV A, LP, Procuritas Capital Investors IV GP Limited, PCI IV Co-Investment AB, Tomas Håkan Therén, Jens Nørgaard Andresen og Lasse Viegand Hansen for ca. 87 mio. EUR, og i adcitationssager mod Svenn Ryberg Hansen og Gram Equipment A/S om videreførelse af kravet.

Da sagerne den 28. juni 2023 blev optaget til dom, havde sagerne verseret ved Sø- og Handelsretten i ca. 3 ½ år. Ekstrakten til brug for hovedforhandlingen var på ca. 27.000 sider, og hovedforhandlingen strakte sig over 37 retsdage.

Der blev under hovedforhandlingen afgivet forklaring af 7 parter og 35 vidner samt foretaget afhjemling af skønspanel. Der var under sagernes forberedelse blandt andet tvist om flere editionspålæg, syn og skøn, isoleret bevisoptagelse i udlandet samt lovvalg.

Sø- og Handelsrettens fulde begrundelse og resultat kan læses her.

Sø- og Handelsrettens fulde dom (1.879 sider) kan læses i sin helhed her.