Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

08 dec 2023

Sø- og Handelsretten

”Esbjerg Bazar”

Dom afsagt: 8. december 2023

Zaher Mohammad Sulaiman mod Noof Sayer Hamod, sag BS-19743/2023-SHR

Retten har afsagt dom i en skriftligt behandlet sag mellem to personer, som begge drev enkeltmandsvirksomheder under navnet ”Esbjerg Bazar”. Sagsøgte tog bekræftende til genmæle om at ophøre med at bruge ”Esbjerg Bazar” erhvervsmæssigt. Da retten var uden dokumentation for økonomien i parternes virksomheder, frifandt retten sagsøgte for en påstand om betaling af erstatning og vederlag.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.