Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

28 feb 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud nedlagt

Dom afsagt: 28. februar 2023

Novartis AG m.fl. mod Zentiva Denmark ApS, BS-12527/2022-SHR

Anmodning om midlertidigt forbud og påbud vedrørende lægemiddel til behandling af multipel sklerose blev taget til følge mod sikkerhedsstillelse på 20 mio. kr., da rettens flertal fandt, at sagsøgte ikke havde godtgjort, at sagsøgers udstedte patent DK/EP 2 959 894 var ugyldigt (dissens).

 

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.