Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

09 feb 2023

Sø- og Handelsretten

Nægtelse midlertidige forbud

Dom afsagt: 9. februar 2023

EtOH Spirits ApS mod Nordic Ethanol ApS, BS-37697/2022-SHR

Anmodning om midlertidige forbud mod anvendelse af ”EtOH” som varemærke i forbindelse med alkoholiske drikke og ”Nordic EtOH” som forretningskendetegn i forbindelse med markedsføring og salg i Danmark blev nægtet fremme, idet retten ikke fandt det godtgjort eller sandsynliggjort, at sagsøgte havde krænket sagsøgers varemærkerettigheder og/eller handlet i strid med markedsføringsloven.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.