Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

27 feb 2023

Sø- og Handelsretten

Voldgiftsklausul var gyldig

Dom afsagt: 27. februar 2023

Berkshire Hathaway Specialty Insurance mod Leman Norway A/S, BS-35272/2022-SHR

Retten fandt, at det samtidig med aftale om voldgift var bestemt, at voldgiftsretten skulle anvende en lov stemmende med CMR-konventionen, jf. CMR-lovens § 42. Voldgiftsaftalen var derfor gyldig, og retssagen blev som følge heraf afvist, jf. voldgiftslovens § 8.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.