Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

10 mar 2023

Sø- og Handelsretten

Fortolkning af forlig

Dom afsagt: 10. marts 2023

Garde Hvalsøe A/S mod Scharling Woodwork ApS, BS-31831/2020-SHR

Forligsaftale måtte forstås således, at den ikke omfattede andre køkkener end dem, som kunne anses for at være identiske med de tre køkkener afbildet i forliget. Ikke godtgjort, at sagsøgte havde misligholdt parternes forligsaftale.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.