Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

31 mar 2023

Sø- og Handelsretten

Ikke krænkelse af ophavsret

Dom afsagt: 31. marts 2023

Morten Rathke´s Tegnestue v/Morten Rathke mod Grønagergård Savværk A/S, BS-31417/2022-SHR

Retten fandt, at helhedsindtrykket af sagsøgtes shelter var så forskelligt fra sagsøgers shelter, at der ikke forelå en krænkelse af sagsøgers ophavsret.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.