Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 apr 2023

Sø- og Handelsretten

Varemærkekrænkelse

Dom afsagt: 21. april 2023

GODT SMIL HOLDING ApS mod Tandlægerne Nord-Smil.dk Aalborg I/S, Tandlægerne Nord-Smil.dk Randers I/S og Tandlægerne Nord-Smil.dk Aarhus ApS, BS-47585/2021-SHR

De sagsøgte selskaber krænkede sagsøgers varemærkeret ved at gøre brug af sagsøgers varemærke i annoncer på Google. Erstatning, godtgørelse og vederlag blev skønsmæssigt fastsat til et markant lavere beløb end påstået af sagsøger. Sagsøgers påstand om forbud mod brugen af varemærket blev alene taget delvist til følge. Sagsøgers påstand om påbud om en negativ søgeordsafgrænsning blev ikke taget til følge.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.