Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

12 maj 2023

Sø- og Handelsretten

Forsætlig krænkelse af varemærke

Dom afsagt: 12. maj 2023

Eico A/S mod sagsøgte 1 og 2 (Sag BS-20899/2021-SHR & BS 30274/2022-SHR)

Brug af Eico A/S’ registrerede varemærke og varenumre var i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven. De sagsøgte, herunder en direktør, blev idømt en bøde på 15.000 kr. hver for overtrædelse af et tidligere nedlagt forbud samt forsætlig overtrædelse af varemærkeloven samt pålagt i fællesskab at betale 150.000 kr. i erstatning.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.