Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

15 jun 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud nedlagt

Dom afsagt: 15. juni 2023

Novartis AG m.fl. mod Viatris ApS, BS-45856/2022-SHR

Anmodning om midlertidigt forbud og påbud vedrørende lægemiddel til behandling af multipel sklerose blev taget til følge mod sikkerhedsstillelse på 10 mio. kr., da sagsøgers patent DK/EP 2 959 894 ikke var ugyldigt som følge af manglende basis eller nyhed.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.