Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

29 jan 2024

Sø- og Handelsretten

Forbudssag om Dankort-kampagne

Dom afsagt: 29. januar 2024

Flatpay ApS mod Nets Denmark A/S, BS-47084/2023-SHR

Retten nedlagde ikke forbud mod 11 besparelsesudsagn i Nets’ markedsføringskampagne for Dankort, da retten fandt, at de pågældende udsagn var i overensstemmelse med markedsføringslovens dokumentationskrav og hverken var vildledende eller i strid med god markedsføringsskik (dissens). Retten nedlagde omvendt forbud mod to andre besparelsesudsagn i kampagnen.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.