Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

26 jan 2024

Sø- og Handelsretten

International forsikringsret

Dom afsagt: 26. januar 2024

Codan Forsikring A/S mod NILFISK A/S, BS-40247/2022-SHR

Nilfisk A/S, der var forsikringstager i et internationalt forsikringsprogram, blev frifundet for Codans krav om (tilbage)betaling af en udbetalt forsikringssum under en lokalpolice for USA, der oversteg masterpolicens sumbegrænsning for stormskader. Retten fandt, at masterpolicen ikke var tilstrækkelig klar til at hjemle en (tilbage)betalingsforpligtelse under sagens konkrete omstændigheder.

 Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.