Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

24 jan 2024

Sø- og Handelsretten

Lovvalg - Romkonventionen

Dom afsagt: 24. januar 2024

Dainichi-Invest Corporation mod THORNICO A/S, Sag BS-18007/2021-SHR

Sagen skulle afgøres efter engelsk ret under henvisning til den individualiserede metode til bestemmelse af lovvalg i Romkonventionens artikel 4 (1), jf. artikel 4 (5).

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.