Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

19 feb 2024

Sø- og Handelsretten

Ansvar for transportskade

Dom afsagt: 19. februar 2024

Tokio Marine Europe S.A. mod 3P LOGISTICS A/S og 3P LOGISTICS A/S mod SHIPCO TRANSPORT DENMARK A/S, BS-30248/2022-SHR og BS-43778/2022-SHR

Kontraherende transportør var erstatningsansvarlig for vådskade på et parti legetøjsbamser, der i efteråret 2021 blev transporteret fra Kina til Danmark. Pligten til skadesbegrænsning var opfyldt. Retten anså det for bevist, at skaden var sket under søtransporten fra Shanghai til Aarhus, og sølovens regler fandt derfor anvendelse. Udførende transportør skulle friholde den kontraherende transportør.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.