Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

22 feb 2024

Sø- og Handelsretten

Berettiget aftaleophævelse

Dom afsagt: 22. februar 2024

Miranna Marine LLC mod FuelSupply ApS under tvangsopløsning, BS-8688/2022-SHR

Det var berettiget, at et amerikansk selskab havde ophævet en konsulentaftale med et dansk bunker trader-selskab, idet det danske selskabs forhold medførte skade på omdømme og fremtidige erhvervsmuligheder for den konsulent, som udførte arbejdet, hvilket måtte anses som en væsentlig misligholdelse. Det amerikanske selskab blev tilkendt 31.500 USD i erstatning.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.