Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

19 feb 2024

Sø- og Handelsretten

Midlertidigt forbud

Dom afsagt: 19. februar 2024

VIASOL A/S mod Fairpris ApS, BS-48455/2023-SHR

Viasol A/S havde påstået, at Fairpris ApS skulle forbydes at markedsføre sig som sket i en begrænset periode i annoncer i september 2023. Retten fandt, at forbudsbetingelserne var opfyldt, idet der blandt andet 5 måneder tidligere havde været en forudgående dialog om en anden krænkelse af Viasols rettigheder, og idet Fairpris ikke ville tage bekræftende til genmæle under nærværende sag, selvom der var tale om annoncer med en næsten fuld kopiering af teksten fra Viasols annoncer. Sagen er afgjort med dissens.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.