Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

05 apr 2024

Sø- og Handelsretten

Konkurrenceklausul

Dom afsagt: 5. april 2024

LEDERNES HOVEDORGANISATION som mandatar for [A] mod DANSK ERHVERV som mandatar for [B], BS-25656/2023-SHR

Direktør, der var underlagt en konkurrenceklausul, blev grundet arbejdsgiverens forhold opsagt med 7 måneders varsel til fratrædelse. Flertallet fandt, at direktøren havde krav på kompensation efter ansættelsesklausulslovens § 8, stk. 3, jf. § 11, stk. 1. Mindretallet ville frifinde, idet fratrædelsen skete senere end 6 måneder efter opsigelsen, jf. § 8, stk. 3, jf. § 10, stk. 2.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.