Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

17 apr 2024

Sø- og Handelsretten

Midlertidige forbud og påbud

Dom afsagt: 17. april 2024

Organicum Biomass Ørbæk ApS mod Coworkit A/S m.fl. (2), BS-2394/2024-SHR

Retten har afsagt kendelse i en midlertidig forbudssag om navnlig rettigheder og adgang til en Software as a Service platform (SaaS), efter at en aftale om denne platform var blevet ophævet af en af aftaleparterne.

En ekstraheret, offentlig version af kendelsen kan læses i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.