Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

27 maj 2024

Sø- og Handelsretten

Klagesag ikke hjemvist til realitetsbehandling i ankenævnet

Dom afsagt: 27. maj 2024

I en delafgørelse fandt retten, at der ikke var grundlag for at hjemvise en klagesag til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med henblik på, at Ankenævnet skulle tage stilling til en anmodning om ugyldiggørelse af et ophævet varemærke.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.