Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 maj 2024

Sø- og Handelsretten

Krav på demurrage mv.

Dom afsagt: 21. maj 2024

Sagens parter: DHL Global Forwarding (Denmark) A/S mod TRECO A/S, BS-17748/2023-SHR

Retten fandt, at sagsøger i henhold til parternes aftale havde krav på takstmæssig betaling for demurrage, detention og storage, og at der ikke var holdepunkter for, at sagsøger og dennes underleverandører havde begået fejl eller udvist forsømmelse af betydning for antallet af liggedage i forbindelse med transporten for sagsøgte. Sagsøgers krav blev taget til følge med 1.697.126,35 kr.   

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.