Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

14 maj 2024

Sø- og Handelsretten

Markedsføringsloven mv. overtrådt.

Dom afsagt: 14. maj 2024

GMT Denmark, Filial af GMT ehf., Island mod Magnús Þór Ómarsson m.fl., BS-46565/2022-SHR og BS-47900/2022-SHR

De sagsøgte og adciterede havde overtrådt markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder i forbindelse med etablering af virksomheden ATS Maintenance ApS. Sagsøgeren blev tilkendt erstatning for tab og markedsforstyrrelse, som retten fastsatte skønsmæssigt til 700.000 kr.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.