Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

22 maj 2024

Sø- og Handelsretten

Om ”Copenhagen Legal Tech”

Dom afsagt: 22. maj 2024

Sag BS-19511/2023-SHR, Copenhagen Legal Tech ApS mod Foreningen Copenhagen Legal Tech

Sagsøgtes brug af foreningsnavnene Foreningen Copenhagen Legal Tech og Copenhagen Legal Tech var ikke i strid med sagsøgers rettigheder til selskabsnavnet LEGALTECH ApS og binavnene Copenhagen Legal Tech ApS og Copenhagen Legal Tech Hub ApS. Foreningens brug af navnet og kendetegnet ”Copenhagen Legal Tech” krænkede ikke det registrerede varemærke LEGALTECH, da foreningens brug af betegnelsen legal tech var beskrivende for det, som var omdrejningspunktet for foreningens aktiviteter.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.