Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

03 jun 2024

Sø- og Handelsretten

Krav ej dokumenteret

Dom afsagt: 3. juni 2024

Flameclub Europe B.V. mod SKANDI DENMARK A/S, BS-316/2023-SHR

Sagsøgte frifundet for krav om betaling af varelager, der hvilede på udokumenterede og usammenhængende betalinger og fakturaer. Ikke grundlag for at anse en aftale om logistikydelser for indgået, hvorefter manglende reklamation over fakturaer ikke forpligtede sagsøgte. Sagsøgtes krav beroede på en aftale, som ikke kunne anses for at være indgået på vegne af sagsøger, der derfor blev frifundet. 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.