Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

18 jun 2024

Sø- og Handelsretten

Om spiritusvaremærker

Henrik Klimek m.fl. mod A. H. Riise Spirits ApS, BS-28714/2020-SHR

Det sagsøgende skotske selskab havde partsevne og kunne med henvisning til sagsøgtes tilsidesættelse af parternes licensaftale kræve en række EU-varemærker overdraget. Vederlag og erstatning for uberettiget brug af varemærker udmålt skønsmæssigt til et samlet beløb på 5 mio. kr.

En ekstraheret, offentlig version af dommen kan læses i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.