Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Om Den Fælles Patentdomstol og om rettens deltagelse i faglige arrangementer og dialogfora.

Den Fælles Patentdomstol

Sø- og Handelsretten huser og understøtter en lokal afdeling af Den Fælles Patentdomstol, som trådte i kraft den 1. juni 2023.

Den Fælles Patentdomstol er en international domstol, som har kompetence til at dømme i sager om europæiske patenter med virkning for de lande, der har tilsluttet sig domstolen. Danmark tilsluttede sig efter folkeafstemning i 2014, og på nuværende tidspunkt har i alt 17 lande tilsluttet sig. Domstolens dommere består af i alt cirka 40 juridiske dommere og cirka 50 tekniske fra alle deltagende lande. Når domstolen sættes i første instans, deltager 3 juridiske dommere og i nogle tilfælde også én teknisk.

Dommer Peter Juul Agergaard er udpeget som dansk dommer i en stilling på 20 %, som han varetager ved siden af sin dommerstilling i Sø- og Handelsretten. Domstolen har et lokalt kammer med lokalt kontorpersonale i Sø- og Handelsrettens lokaler, og når retten sættes i Danmark, skal den sættes med den danske dommer og to udenlandske.

Rettens deltagelse i faglige arrangementer og dialogfora

Ud over arbejdet som domstol deltager Sø- og Handelsretten i en række faglige aktiviteter.

Sø- og Handelsretten er en specialdomstol for sager om insolvens i Storkøbenhavn og civile sager om nogle udvalgte erhvervsretlige forhold i hele Danmark, særligt sager om immaterielle rettigheder som patenter, varemærker og designs m.v., kaldet IP-ret.

Rettens kompetence og sagstyper fremgår af reglerne i retsplejeloven og er beskrevet nærmere her:

Kompetence og sagstyper

Sø- og Handelsretten er Danmarks europæiske domstol for EU-varemærker og EU-designs og europæiske patenter.

Rettens dommere deltager derfor jævnligt i arrangementer i EU’s myndighed for varemærker og designs mv., European Union Intellectual Property Office (EUIPO), i Alicante, Spanien, og i den europæiske patentmyndighed, European Patent Office (EPO), i München, Tyskland.

Rettens dommere og andre juridiske medarbejdere deltager desuden løbende i faglige arrangementer indenfor rettens specialområder i både Danmark og EU, herunder møder i faglige foreninger for insolvensret samt IP-ret, markedsføringsret, konkurrenceret og søret m.v.

Rettens har også etableret to dialogfora for advokater som repræsentanter for rettens brugere: Dialogforum Insolvens og Dialogforum Civil.

I hvert dialogforum er der i alt 8 advokat-medlemmer, som alle er udpeget af advokaternes egne organisationer. Retten orienterer løbende begge dialogfora om væsentlige, generelle forhold i retten og inviterer også til møder i retten 1 – 2 gange årligt.

 

 

Sidst opdateret: 23. juni 2023