Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Rettens medarbejdere og organisering.

Se organisationsdiagram nedenfor.

Der er i alt ca. 48 medarbejdere i Sø- og Handelsretten, fordelt ligeligt mellem jurister og kontorpersonale.

Retten ledes af en retspræsident i samarbejde med en administrationschef og en juridisk sekretariatschef.

Ud over retspræsidenten, som også er dommer, er der 4 udnævnte dommere i Sø- og Handelsretten, heraf 2 vicepræsidenter og 2 dommere.

Dommerne udnævnes af Kongen efter indstilling fra et uafhængigt råd, Dommerudnævnelsesrådet.

Rettens dommergruppe omfatter også en såkaldt tilkaldedommer, det vil sige en pensioneret dommer, som kan tilkaldes efter behov. 

Organisationsdiagram

Sidst opdateret: 27. maj 2024