Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Dommerne udnævnes af Kongen efter indstilling fra et uafhængigt råd, Dommerudnævnelsesrådet. Rettens dommergruppe omfatter pt. også en konstitueret dommer (bunkebekæmpelse).

CV på rettens dommere

Retspræsident Mads Bundgaard Larsen

Præsident for Sø- og Handelsretten siden den 1. april 2022

Erfaring
 • Vicepræsident i Sø- og Handelsretten, 2015-2022
 • Dommer ved Retten i Glostrup, 2013-2014
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2012
 • Fuldmægtig og senere ankeudvalgssekretær og præsidentfuldmægtig i Højesteret, 2008-2011
 • Juridisk konsulent i Advokatsamfundet, 2005-2008
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Slagelse, 2003-2005
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet, herunder med delt tjeneste og udstationering, 1998-2002
 • Cand.jur., 1998
Tillidshverv og bibeskæftigelse
 • Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2023-
 • Formand for Lægeforeningens Voldgiftsret 2022-
 • Opmand ved Arbejdsretten, 2020-
 • Aftagerpanelet for Jura ved Københavns Universitet, 2019-
 • Bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret, 2019-
 • Bestyrelsen for Den Danske Søretsforening, 2018-
 • Bestyrelsen for Association of European Competition Law Judges, 2017-

Vicepræsident Harald Micklander

Erfaring
 • Vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, 2022-
 • Dommer i Københavns Byret, 2022
 • Juridisk sekretær i Tibetkommissionen, 2018-2022
 • Dommer i Københavns Byret, 2015-2018
 • Dommer ved Retten i Glostrup, 2014-2015
 • Juridisk sekretær i Blekingegade-kommissionen, 2010-2014
 • Dommer ved Retten i Glostrup, 2009-2010
 • Chefkonsulent i Procesbevillingsnævnet, 2007-2009
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2007
 • Dommerfuldmægtig i Østre Landsret, 2005-2006
 • Dommerfuldmægtig i Højesteret, 2003-2005
 • Dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten, 2001-2003
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Taastrup, 1998-2001
 • Fuldmægtig i Civilretsdirektoratet, 1994-1998
Tillidshverv og bibeskæftigelse
 • Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen, 2023-
 • Censor ved jura uddannelserne, 2014-

Vicepræsident Jette-Marie Sonne

Erfaring

 • Vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, 2023 -
 • Dommer ved Sø- og Handelsretten, 2022-2023
 • Dommer ved retten i Hillerød, 2018-2022
 • Dommer ved retten i Lyngby, 2017
 • Dommer ved retten på Frederiksberg, 2007-2016
 • Dommerfuldmægtig (og retsassessor), 2003-2006
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2002-2003
 • Dommerfuldmægtig, 2001-2002
 • Advokat i Advokatsamfundet, 2000-2001 (advokatbestalling opnået i 1998)
 • Dommerfuldmægtig, 1996-2000
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet med tilhørende institutioner, 1991-1996
 • Cand. jur. fra Københavns Universitet, 1991

 

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Formand for Ankenævnet for Feriehusudlejning, 2021 -
 • Formand for byretternes tekstudvalg for civil- og strafferet, 2019 - 2022
 • Beskikket som censor på jurastudiet, 2014 -
 • Eksaminator ved retssagsprøven for advokater, 2010 - 2013
 • Formand for Ordensudvalget under Danmarks Cykle Union, 2012 - 2015
 • Formand for Jordfordelingskommissionen (Jylland), 2011 - 2013
 • Medlem af Dommerfuldmægtigforeningens fogedfagudvalg, 1997 - 1999
 • Medlem af udvalget om bevissikring ved immaterialretskrænkelser, 1997 - 1999

 

Undervisning

 • Underviser hos Jurainstituttet, 1999 - 2020
 • Underviser ved domstolene, 2019 - 2023

 

Forfatterskab

 • Medforfatter på 2019-udgaven af ”Proceduren”, 2019

Dommer Peter Juul Agergaard

Cand. jur. 2002

Erfaring:
 • 2020-: Dommer i Sø- og Handelsretten
 • 2017-2020: Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten
 • 2016-2017: Konstitueret vicekontorchef i Finanstilsynet, Juridisk afdeling
 • 2016: Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret
 • 2009-2015: Fuldmægtig, chefkonsulent og senere souschef i Procesbevillingsnævnet
 • 2006-2009: Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet, Jura.
 • 2002-2006: Dommerfuldmægtig ved Retten i Nakskov
Bibeskæftigelse

Beskikket som censor på jurauddannelserne i Danmark

Dommer Mette Skov Larsen

Cand.Jur. 1990

Erfaring:
 • Dommer i Sø- og Handelsretten (2023-)
 • Retsmægler ved Sø- og Handelsretten (2019-)
 • Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten i flere perioder (senest 2019-2020)
 • Sekretariatschef i Sø- og Handelsrettens Retsafdeling (2015-2023)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Retsafdeling (2011-2014)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling (2008-2011)
 • Konstitueret dommer i Københavns Byret (2008)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling (2007-2008)
 • Konstitueret retsassessor ved Retten i Helsingør (2005-2007)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Gentofte (2004-2005)
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2003-2004)
 • Dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten (2000-2003)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg (1994-2000)
 • Fuldmægtig i Direktoratet for Udlændinge (1990-1994)

Kst. dommer Ina Darby Iwersen

Cand.jur. 2005

Erfaring
 • dommer i Sø- og Handelsretten, 2023-
 • Dommerfuldmægtig og daglig leder af Sø- og Handelsrettens Retsafdeling, 2022-2023
 • dommer i Sø- og Handelsretten, 2020-2022
 • Dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten, 2018-2020
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2017-2018
 • Dommerfuldmægtig i Østre Landsret, 2014-2017
 • Dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten, 2011-2014
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Glostrup, 2009 - 2010
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Holbæk, 2007 – 2008
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Kalundborg, 2005 - 2007

Tilkaldedommer Claus Forum Petersen

Cand.jur. 1979 

Erfaring
 • Tilkaldedommer (2023)
 • Vicepræsident ved Sø- og Handelsretten (februar 2020)
 • Kst. vicepræsident i Sø- og Handelsretten (2019)
 • Dommer i Sø- og Handelsretten (1998-2019)
 • Voldgiftsdommer i sager ved Voldgiftsinstituttet og i ad hoc-voldgiftsretter/sager gennem en årrække
 • Kst. landsdommer i Østre Landsret i flere perioder (1986-1987, 2002 og 2015).
 • Retsassessor ved Retten i Lyngby (1994-1998)
 • Dommerfuldmægtig ved Østre Landsret (1985-1986)
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet (1982-1985)
 • Dommerfuldmægtig ved en række byretter
 • Fuldmægtig i Københavns Skatteforvaltning (1979-1980)
Tillidshverv og bibeskæftigelse
 • Dommer ved Advokatsamfundets advokateksamen
 • Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen

 Undervisning

 • Advokaternes HR, Domstolsakademiet og Justitia Camp. 

Diverse oplæg og artikler

Sidst opdateret: 22. februar 2024