Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Dommerne udnævnes af Dronningen efter indstilling fra et uafhængigt råd, Dommerudnævnelsesrådet. Rettens dommergruppe omfatter pt. også en konstitueret dommer (bunkebekæmpelse) og en sekretariatschef.

CV på rettens dommere

Præsident Lotte Wetterling

Cand.jur. 1992 
Advokat 1996 
Mediator 2006 

Præsident for Sø- og Handelsretten siden 2019

Erfaring

 • Præsident for Sø- og Handelsretten fra 1. december 2019
 • Konstitueret præsident for Sø- og Handelsretten juni - november 2019
 • Vicepræsident i Sø- og Handelsretten 1. marts 2013 - juni 2019
 • Voldgiftsdommer siden 2010
 • Retsmægler og mediator siden 2007
 • Landsdommer i Østre Landsret, 2010 - 2013
 • Dommer ved Retten i Helsingør, 2007 og 2009 - 2010
 • Landsdommer i Østre Landsret, 2005 - 2006 og 2007 - 2009
 • Arbejdsmarkedsjurist i Novozymes A/S, 2002 - 2004
 • Advokatfirmaet Norrbom Vinding, 2001 - 2002
 • Justitsministeriets departement, 1994 - 2001
  Lovafdelingen (EU-ret og Formueret) og Administrationsafdelingen,
  herunder deltidsbeskæftigelse som:
  • Anklager ved Statsadvokaten for København, 1999 - 2000
  • Anklager ved Statsadvokaten for Sjælland, 1997 - 1998
  • Juridisk sekretær for Advokatrådets fagudvalg for procesret, retshjælp og strafferet, 1998 - 1999
  • Anklager ved Københavns Politi, 1996 - 1997
  • Dommerfuldmægtig ved Retten i Tårnby, 1994 - 1995
  • Advokatfirmaet Lind & Cadovius, 1992 - 1994

Særlig efteruddannelse

 • "Negotiation Skills Workshop", v/Harvard Law School, 2016 
 • Studieophold ved UK Patent High Court, London, juli 2015
 • Advokatsamfundets mediatoruddannelse, 2006 
 • "Mediation Workshop" v/Harvard Law School, 1998 

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Forligsmand fra 2021
 • Opmand ved Arbejdsretten fra 2015
 • Censor ved Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps fra 2015
 • Censor ved Jura uddannelserne fra 2011
 • Bestyrelsen i M/S Museet for Søfart, 2016 - 2019
 • Censorformandskabet for Jura uddannelserne 2011 - 2014
 • Sekretær for Advokatrådets Strafferetsudvalg, 1999 - 2000
 • Medlem af Stormflodsrådet, 1999 - 2000
 • Medlem af Arbejdsmarkedets Ankenævn, 1996 - 1998
 • Underviser i Procesret, Københavns Universitet, 1996 - 1998

Forfatter/medforfatter til:

 • ”Proceduren”, 4. udgave, 2019, Djøf’s Forlag, § 11 om ”Påstandsdokumenter, sammenfattende processkrifter og tidsplan”
 • Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen maj 2018: ”Formulering af påstande i civile sager - praktiske råd og erfaringer” (U.2018B.123)
 • Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen november 2016: ”Anke fra Sø- og Handelsretten til Højesteret” (U.2016B.379)
 • Artikel i Retten Rundt nr. 28 (marts 2018): ”Dialog mellem advokat- og dommerstand”
 • Artikel i Advokaten 2017, nr. 6: ”Gensidig respekt og lysten til at samarbejde”
 • Artikel i Advokaten 2016, nr. 4: ”Øget fokus på forligsmægling i Sø- og Handelsretten”
 • "Sagkyndige dommere i immaterialretlige sager", kap. 17 i ”Dansk Immaterialret II", Gad's Forlag, 2015
 • "Kommenteret Retsplejelov", 8. udgave, 2008, Djøf's Forlag, kap. 32–34 om rettergangsmåden i civile sager, særligt i 1. instans, og kap. 27 om retsmægling.

 

 

Vicepræsident Mads Bundgaard Larsen

Cand.jur. 1998

Vicepræsident i Sø- og Handelsretten siden den 1. januar 2015

Erfaring

 • Vicepræsident i Sø- og Handelsretten, 2015-
 • Dommer ved Retten i Glostrup, 2013-2014
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2012
 • Fuldmægtig og senere ankeudvalgssekretær og fuldmægtig for præsidenten i Højesteret, 2008-2011
 • Juridisk konsulent i Advokatsamfundet, 2005-2008
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Slagelse, 2003-2005
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet, 1998-2002

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Opmand ved Arbejdsretten, 2020-
 • Ankenævnet for eksamensklager ved Jura, Københavns Universitet, 2019-
 • Aftagerpanelet for Jura ved Københavns Universitet, 2019-
 • Bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret, 2019-
 • Censor ved Jura uddannelserne, 2018-
 • Bestyrelsen for Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association, 2018-
 • Bestyrelsen for Den Danske Søretsforening, 2018-
 • Bestyrelsen for Association of European Competition Law Judges, 2017-

Vicepræsident Claus Forum Petersen

Cand.jur. 1979 

Erfaring

 • Vicepræsident ved Sø- og Handelsretten (februar 2020)
 • Kst. vicepræsident i Sø- og Handelsretten (2019)
 • Dommer i Sø- og Handelsretten (1998-2019)
 • Voldgiftsdommer i sager ved Voldgiftsinstituttet og i ad hoc-voldgiftsretter/sager gennem en årrække
 • Kst. landsdommer i Østre Landsret i flere perioder (1986-1987, 2002 og 2015).
 • Retsassessor ved Retten i Lyngby (1994-1998)
 • Dommerfuldmægtig ved Østre Landsret (1985-1986)
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet (1982-1985)
 • Dommerfuldmægtig ved en række byretter
 • Fuldmægtig i Københavns Skatteforvaltning (1979-1980)

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Dommer ved Advokatsamfundets advokateksamen
 • Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen

 Undervisning

 • Advokaternes HR, Domstolsakademiet og Justitia Camp. 

Diverse oplæg og artikler

Dommer Torben Kuld Hansen

Cand.jur. 1979

Erfaring

 • Dommer i Sø- og Handelsretten (2005-)
 • Kst. dommer i Sø- og Handelsretten (2002-2005)
 • Retsassessor i Sø- og Handelsretten (1996-2002)
 • Kst. dommer i Københavns Byret (1995-1996)
 • Retsassessor i Sø- og Handelsretten (1994-1995)
 • Tilknyttet undersøgelsesretten vedrørende Sparekassen Nordjyllands overtagelse af engagementer fra Himmerlandsbanken
 • Dommerfuldmægtig i Herning, Vestre Landsret, Tårnby, Gentofte og Rødovre (1981-1994)
 • Jurist i Forbrugerklagenævnet (1979-1981)

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Medlem af Konkursrådet siden 2006

Forfatter/medforfatter til bl.a.:

 • "Insolvensprocesret", 4. udgave (2020)
 • "Gældssanering status 2019", 4. udgave (2019)
 • "Gældssanering i 30 år", (2014)
 • "Insolvensprocesret", 3. udg., (2014)
 • "Gældssanering i 30 år", (2014)
 • "Gældssanering anno 2010", (2010)
 • "Konkursprocesret", (2009)
 • "Gældssanering Model 2005", (2006)
 • en række artikler i fagtidsskrifter.

Dommer Peter Juul Agergaard

Cand. jur. 2002

Erfaring:

 • 2020-: Dommer i Sø- og Handelsretten
 • 2017-2020: Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten
 • 2016-2017: Konstitueret vicekontorchef i Finanstilsynet, Juridisk afdeling
 • 2016: Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret
 • 2009-2015: Fuldmægtig, chefkonsulent og senere souschef i Procesbevillingsnævnet
 • 2006-2009: Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet, Jura.
 • 2002-2006: Dommerfuldmægtig ved Retten i Nakskov

Bibeskæftigelse

Beskikket som censor på jurauddannelserne i Danmark

Konstitueret dommer Ina Darby Iwersen

Cand. jur 2005

Erfaring:

 • Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten (2020)
 • Dommerfuldmægtig og konstitueret retsassessor i Sø- og Handelsretten (2017-2020)
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2017)
 • Dommerfuldmægtig i Østre Landsret (2014-2017)
 • Dommerfuldmægtig ved Sø- og Handelsretten (2011-2014)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Glostrup (2009-2011)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Holbæk (2007-2008)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Kalundborg (2005-2007)
 • Cand. Jur. (2000-2005)

 

Sekretariatschef Mette Skov Larsen

Cand.Jur. 1990

Erfaring:

 • Retsmægler ved Sø- og Handelsretten (2019-)
 • Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten i flere perioder (senest 2019-2020)
 • Sekretariatschef i Sø- og Handelsrettens Retsafdeling (2015-)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Retsafdeling (2011-2014)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling (2008-2011)
 • Konstitueret dommer i Københavns Byret (2008)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling (2007-2008)
 • Konstitueret retsassessor ved Retten i Helsingør (2005-2007)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Gentofte (2004-2005)
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2003-2004)
 • Dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten (2000-2003)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg (1994-2000)
 • Fuldmægtig i Direktoratet for Udlændinge (1990-1994)

Sidst opdateret: 05. august 2021