Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Dommerne udnævnes af Dronningen efter indstilling fra et uafhængigt råd, Dommerudnævnelsesrådet. Rettens dommergruppe omfatter pt. også en konstitueret dommer (bunkebekæmpelse) og en sekretariatschef.

CV på rettens dommere

Retspræsident Mads Bundgaard Larsen

Præsident for Sø- og Handelsretten siden den 1. april 2022

Erfaring

 • Vicepræsident i Sø- og Handelsretten, 2015-2022
 • Dommer ved Retten i Glostrup, 2013-2014
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2012
 • Fuldmægtig og senere ankeudvalgssekretær og præsidentfuldmægtig i Højesteret, 2008-2011
 • Juridisk konsulent i Advokatsamfundet, 2005-2008
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Slagelse, 2003-2005
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet, herunder med delt tjeneste og udstationering, 1998-2002
 • Cand.jur., 1998

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Opmand ved Arbejdsretten, 2020-
 • Ankenævnet for eksamensklager ved Jura, Københavns Universitet, 2019-2022
 • Aftagerpanelet for Jura ved Københavns Universitet, 2019-
 • Bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret, 2019-
 • Censor ved Jura uddannelserne, 2018-2022
 • Bestyrelsen for Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association, 2018-
 • Bestyrelsen for Den Danske Søretsforening, 2018-
 • Bestyrelsen for Association of European Competition Law Judges, 2017-

Vicepræsident Claus Forum Petersen

Cand.jur. 1979 

Erfaring

 • Vicepræsident ved Sø- og Handelsretten (februar 2020)
 • Kst. vicepræsident i Sø- og Handelsretten (2019)
 • Dommer i Sø- og Handelsretten (1998-2019)
 • Voldgiftsdommer i sager ved Voldgiftsinstituttet og i ad hoc-voldgiftsretter/sager gennem en årrække
 • Kst. landsdommer i Østre Landsret i flere perioder (1986-1987, 2002 og 2015).
 • Retsassessor ved Retten i Lyngby (1994-1998)
 • Dommerfuldmægtig ved Østre Landsret (1985-1986)
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet (1982-1985)
 • Dommerfuldmægtig ved en række byretter
 • Fuldmægtig i Københavns Skatteforvaltning (1979-1980)

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Dommer ved Advokatsamfundets advokateksamen
 • Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen

 Undervisning

 • Advokaternes HR, Domstolsakademiet og Justitia Camp. 

Diverse oplæg og artikler

Dommer Torben Kuld Hansen

Cand.jur. 1979

Erfaring

 • Dommer i Sø- og Handelsretten (2005-)
 • Kst. dommer i Sø- og Handelsretten (2002-2005)
 • Retsassessor i Sø- og Handelsretten (1996-2002)
 • Kst. dommer i Københavns Byret (1995-1996)
 • Retsassessor i Sø- og Handelsretten (1994-1995)
 • Tilknyttet undersøgelsesretten vedrørende Sparekassen Nordjyllands overtagelse af engagementer fra Himmerlandsbanken
 • Dommerfuldmægtig i Herning, Vestre Landsret, Tårnby, Gentofte og Rødovre (1981-1994)
 • Jurist i Forbrugerklagenævnet (1979-1981)

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Medlem af Konkursrådet siden 2006

Forfatter/medforfatter til bl.a.:

 • "Insolvensprocesret", 4. udgave (2020)
 • "Gældssanering status 2019", 4. udgave (2019)
 • "Gældssanering i 30 år", (2014)
 • "Insolvensprocesret", 3. udg., (2014)
 • "Gældssanering i 30 år", (2014)
 • "Gældssanering anno 2010", (2010)
 • "Konkursprocesret", (2009)
 • "Gældssanering Model 2005", (2006)
 • en række artikler i fagtidsskrifter.

Dommer Peter Juul Agergaard

Cand. jur. 2002

Erfaring:

 • 2020-: Dommer i Sø- og Handelsretten
 • 2017-2020: Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten
 • 2016-2017: Konstitueret vicekontorchef i Finanstilsynet, Juridisk afdeling
 • 2016: Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret
 • 2009-2015: Fuldmægtig, chefkonsulent og senere souschef i Procesbevillingsnævnet
 • 2006-2009: Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet, Jura.
 • 2002-2006: Dommerfuldmægtig ved Retten i Nakskov

Bibeskæftigelse

Beskikket som censor på jurauddannelserne i Danmark

Konstitueret dommer Ina Darby Iwersen

Cand. jur 2005

Erfaring:

 • Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten (2020)
 • Dommerfuldmægtig og konstitueret retsassessor i Sø- og Handelsretten (2017-2020)
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2017)
 • Dommerfuldmægtig i Østre Landsret (2014-2017)
 • Dommerfuldmægtig ved Sø- og Handelsretten (2011-2014)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Glostrup (2009-2011)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Holbæk (2007-2008)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Kalundborg (2005-2007)
 • Cand. Jur. (2000-2005)

 

Sekretariatschef Mette Skov Larsen

Cand.Jur. 1990

Erfaring:

 • Retsmægler ved Sø- og Handelsretten (2019-)
 • Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten i flere perioder (senest 2019-2020)
 • Sekretariatschef i Sø- og Handelsrettens Retsafdeling (2015-)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Retsafdeling (2011-2014)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling (2008-2011)
 • Konstitueret dommer i Københavns Byret (2008)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling (2007-2008)
 • Konstitueret retsassessor ved Retten i Helsingør (2005-2007)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Gentofte (2004-2005)
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2003-2004)
 • Dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten (2000-2003)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg (1994-2000)
 • Fuldmægtig i Direktoratet for Udlændinge (1990-1994)

Sidst opdateret: 31. marts 2022