Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten kan behandle anmodninger om midlertidigt forbud og påbud i visse sager.

Sø- og Handelsretten kan i medfør af retsplejeloven § 15, stk. 2, behandle anmodninger om midlertidigt forbud og påbud i sager, der er omfattet af Sø- og Handelsrettens saglige kompetence efter retsplejeloven § 225 eller § 227.

Sø- og Handelsretten har tillige enekompetence til at behandle sager om midlertidigt forbud og påbud om EU-varemærker og EF-designs, hvis påstanden er, at afgørelsen skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf. varemærkeloven §§ 43a - 43b og designloven § 43.

Sager om midlertidigt forbud og påbud behandles efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 40. Forberedelsen og hovedforhandlingen af sagerne foregår i vidt omfang efter samme processuelle principper som almindelige civile sager.

 

Sø- og Handelsrettens vejledning om behandling af sager om midlertidigt forbud og påbud

Her finder du Sø- og Handelsrettens vejledning om behandling af sager om midlertidigt forbud og påbud (’forbudssager’)

Vejledningen indeholder bl.a. oplysninger om forberedelse og hovedforhandlinger i forbudssager samt rettens afsigelse af kendelser i disse sager.

Endvidere omtales spørgsmål om rettens sammensætning og praktiske oplysninger om bl.a. krav om møderet (L) og mulighed for prøvesager  mv.

Vejledning om forbudssager (pdf)

Sidst opdateret: 06. juni 2024