Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Rekonstruktion

En begæring om rekonstruktion skal være skriftlig og sendes til skifteretten ved byretten i den retskreds, hvor selskabet hører til. I Storkøbenhavn er det Sø- og Handelsretten, der behandler rekonstruktioner.

Generelle regler og vejledning til anlæggelse af rekonstruktionssager Se her

Forebyggende rekonstruktion

Den 17. juli 2022 blev der i konkursloven indført regler om forebyggende rekonstruktion. Reglerne fremgår af konkurslovens §§ 9 a-9 i.

Formålet med reglerne om forebyggende rekonstruktion er at give erhvervsdrivende med økonomiske vanskeligheder en mulighed for at indgå en samlet ordning med deres kreditorer. Reglerne supplerer de almindelige regler om rekonstruktion i konkurslovens §§ 10-15 b.

Du kan som erhvervsdrivende anmode skifteretten om at indlede en sag om forebyggende rekonstruktion for dig, hvis du er insolvent eller som følge af økonomiske vanskeligheder har sandsynlighed for at blive insolvent. Din begæring om forebyggende rekonstruktion skal være skriftlig og skal sendes til skifteretten. I Storkøbenhavn er det Sø- og Handelsrettens skifteret, som begæringen skal sendes til.

Hvis du ikke har anmodet om en rekonstruktør, vil du blive indkaldt til et retsmøde i skifteretten, hvor skifteretten vil tage stilling til, om der skal indledes en forebyggende rekonstruktionssag.

Har du anmodet om en rekonstruktør, vil skifteretten ved begæringens modtagelse indlede en forebyggende rekonstruktionssag for dig, hvis betingelserne er opfyldt.

Det er som anført ikke et krav, at der skal udpeges en rekonstruktør, men hvis du ønsker et fyldestgørelsesforbud, skal der altid udpeges en rekonstruktør.

Du kan læse mere om forløbet af en forebyggende rekonstruktion i reglerne i konkurslovens § 9 a-9 i.

Sidst opdateret: 16. marts 2023