Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

u
Retten i Viborg

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Viborg.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarforretninger

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Viborg tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Viborg hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter og vejledninger

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

NYT OM SAGSAFVIKLINGEN VED RETTEN I VIBORG

Rettens arealer og lokaler er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og alle smittebegrænsende tiltag bliver omhyggeligt overholdt. Det har derfor muligt i det væsentligste at gennemføre alle retsmøder sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Borgere og andre skal derfor fortsat møde fysisk i retsbygningen i overensstemmelse med rettens mødeindkaldelser, medmindre retten meddeler, at retsmødet er udsat.

Ved afvikling af sagerne følger vi bl.a. sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand. I retslokalet kan dommeren/retsformanden træffe beslutninger om noget andet i konkrete situationer.

En borger, der ikke ser sig i stand til at møde til retsmødet på grund af risikoen for at blive smittet med corona, må rette henvendelse til retten, hvorefter spørgsmålet vil blive forlagt den ansvarlige dommer/jurist, der vil tage stilling til, om den pågældende borger har en lovlig grund til ikke at møde.

Alle brugere af retten samt tolke opfordres til at lade sig teste for COVID-19, inden de møder i retten.

Retsmøder uden for retsbygningen gennemføres som udgangspunkt også, hvis det kan sikres, at retsmøderne kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Notarforretninger (bekræftelse af testamenter m.v.) kan fortsat bookes på https://www.domstol.dk/viborg/notarbooking/

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Viborg
Klostermarken 10-12 
DK-8800 Viborg

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 08.30 til kl. 15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner