Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

u
Retten i Viborg

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Viborg.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarforretninger

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Viborg tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Viborg hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter og vejledninger

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Energibesparende tiltag ved Retten i Viborg

Regeringen har besluttet at spare på energien på tværs af hele den offentlige sektor ved at sænke opvarmningen til 19 grader, slukning af unødvendig belysning samt forkortelse af fyringssæsonen og reduktion af driftstid for varme og ventilation. Tiltagene ønskes implementeret hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2022.

Bygningsstyrelsen er i den forbindelse kommet med en række tiltag. For nærmere information om de konkret tiltag henvises til følgende link https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen

Retten i Viborg følger Bygningsstyrelsens anbefalinger.

Konkret betyder det, at opvarmningen i lokalerne i Retten i Viborg nedsættes til 19 grader, hvorfor vi opfordrer rettens brugere til at tilpasse påklædningen herefter. Al unødvendig belysning vil ligeledes blive slukket.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Viborg
Klostermarken 10-12 
DK-8800 Viborg

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 08.30 til kl. 15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner