Retten i Viborg

Billedet viser indgangen til Retten i Viborg

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Viborg.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarforretninger

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Viborg tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Viborg hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Information om udgangspunktet for brug af mundbind inde i retslokalet:

Alle tilhørere skal bære mundbind. 
(pårørende, journalister m.v.)

Aktørerne i retslokalet må efter eget valg bære mundbind, dog ikke når den pågældende afgiver forklaring eller har ordet.
(tiltalte, anklager, forsvarer, parter, advokater, vidner, ansatte fra Politiet og Kriminalforsorgen, erstatningsparter m.v.)

Dommeren/retsformanden bærer ikke mundbind.

Domsmændene og sagkyndige dommere må bære mundbind.

Udgangspunktet for brug af mundbind kan efter en konkret anmodning fraviges med dommerens/retsformandens tilladelse.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Viborg
Klostermarken 10-12 
DK-8800 Viborg

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.


Skifteretten har begrænset telefontid (08.30 - 12.00).

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner