Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal kontakte, hvis retten behandler en sag, der vedrører dig, eller du ønsker retten skal behandle en sag.

Retten i Glostrup har forskellige afdelinger, der behandler forskellige sager, fx om arv, inkasso, samvær og tvister om husleje. Retten har en afdeling for familie- og skifteret, en afdeling for fogedret og en afdeling, der behandler civile retssager og straffesager. 

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er afdelingen for skifteret, der behandler sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv.

Hvis der er tale om konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre, er det Sø- og Handelsrettens skifteret, der behandler sagen. Sø- og Handelsrettens skifteret behandler også ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer ud, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten afholder også tvangsauktioner og kan foretage udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt på auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er afdelingen for familie- og skifteret, der behandler skilsmissesager samt sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab. Hvis retten dømmer en person skyldig, fastsætter retten også den straf, personen skal have.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole

Om lejemål og husleje

Retten kan tage stilling til uenighed vedrørende lejeboliger og erhvervslejemål. Uenigheden kan fx dreje sig om huslejens størrelse eller misligholdelse af lejemålet. Når retten behandler disse sager, kaldes det boligretten.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling.

Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 30. august 2022