Gå til sidens indhold

Retten i Herning

Billedet viser retsbygningen i Herning udefra

Covid-19 situationen

Anbefalinger til afholdelse af retssager for Danmarks Domstole. Læs mere på domstol.dk.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Herning tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Herning hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Herning
Haraldsgade 28
DK-7400 Herning

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

Vigtig meddelelse om coronapas

Folketinget har vedtaget Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. I lovens § 1, fremgår det, at en arbejdsgiver kan pålægge en lønmodtager at forevise coronapas, så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Retspræsidenten har besluttet, at loven bringes i anvendelse ved Retten i Herning.

Det betyder, at ansatte ved Retten i Herning skal forevise coronapas.

Domsmænd, sagkyndige retsmedlemmer og tolke er ikke ansat af Retten i Herning, og derfor ikke forpligtet af den beslutning. Uanset det vil de pågældende ved ankomsten til retten blive opfordret til at forevise coronapas. Hvis de ikke har et coronapas eller ikke ønsker at dokumentere det, vil spørgsmålet om deres medvirken i sagen blive forelagt sagens dommer til afgørelse.

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner