Retten i Holstebro

Billedet viser retsbygningen i Holstebro indefra

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Holstebro.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Holstebro tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Holstebro hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Holstebro
Stationsvej 58 
DK-7500 Holstebro

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Gå til kontaktoplysninger

VI BEGRÆNSER ANTALLET AF RETSMØDER

På baggrund af udmeldingerne på pressemødet i Statsministeriet den 5. januar 2021 kl. 15 om den sundhedsmæssige situation har Retten i Holstebro fra og med den 7. januar 2021 besluttet at overgå til et nødberedskab, der indtil den 8. februar 2021 medfører udsættelse af visse fysiske retsmøder.

Rettens arealer og lokaler er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og alle smittebegrænsende tiltag overholdes omhyggeligt. Det er derfor indtil videre sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre retsmøder ved Retten i Holstebro.

Borgere og andre skal derfor fortsat møde fysisk i retsbygningen i overensstemmelse med rettens mødeindkaldelser, medmindre retten (herunder fogedretten og skifteretten) meddeler, at retsmødet er udsat. Den ansvarlige domstolsjurist skal - hvis spørgsmålet rejses - vurdere konkret, om en borger kan anses at være særligt udsat og derfor har en lovlig grund til ikke at møde.

Inden for alle sagstyper vil der dog kunne blive tale om udsættelse af fysiske retsmøder, der efter rettens vurdering medfører en samlet smitterisiko - herunder ved deltagernes transport til og fra retten - der ikke kan opvejes af sagens karakter, alder, omstændigheder eller betydning.

Vores sagsbehandlingsregler giver ikke større mulighed for, at fysiske møder ændres til virtuelle møder, men det overvejes, hvor det er muligt.

Fysiske møder gennemføres fortsat ved grundlovsforhør og fristforlængelser og gennemføres som udgangspunkt i arrestantsager, familieretlige sager, de alvorligste domsmandssager, arrest- og forbudssager og andre sager, hvori retsmødet af særlige grunde eller hensyn bør gennemføres.

Fysiske møder vil oftere blive udsat i almindelige civile sager, ikke-hastende udlægssager i fogedretten, herunder tvangsauktionssager, bødesager og tilståelsessager. Retsmøder uden for retsbygningen ("udkørende", f.eks. fogedsager om udsættelse af lejere af lejemål og besigtigelse af ejendomme med henblik på tvangsauktion) gennemføres kun, hvis det efter en konkret vurdering er forsvarligt.

Notarforretninger (bekræftelse af testamenter m.v.) kan fortsat bookes på https://www.domstol.dk/holstebro/notarbooking/, men vi opfordrer notarkunder, der allerede har booket, til at overveje, om notarbekræftelse af dokumenter kan vente til efter den 8. februar 2021.

Se mere her:

https://www.domstol.dk/alle-emner/corona-sagsafvikling-i-retten/nyheder-om-haandtering-af-corona/

 

Corona: sagsafvikling i retten

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner