Gå til sidens indhold

Københavns Byret

02 jun 2023

Københavns Byret

”TikTok-manden” dømt til forvaring

Dom afsagt: 2. juni 2023

Københavns Byret har den 2. juni 2023 afsagt dom, hvor en 31-årig mand er dømt til forvaring.

Københavns Byret afsagde den 26. maj 2023 skyldkendelse, hvor ”TikTok-manden” blev fundet skyldig i bl.a. voldtægter og blufærdighedskrænkelser, herunder over for mindreårige.

Skyldkendelsen kan ses her.

Efter straffelovens § 70, stk. 2, som omhandler voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse, kan en person dømmes til forvaring, hvis det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og anvendelse af forvaring i stedet for fængsel er påkrævet for at forebygge denne fare.

Retslægerådet havde i en udtalelse anbefalet, at tiltalte blev idømt forvaring.

På baggrund af karakteren og omfanget af de forhold, som tiltalte blev fundet skyldig i, og efter oplysningerne om tiltaltes person, herunder Retslægerådets udtalelse, sammenholdt med tiltaltes tidligere kriminalitet, fandt et enigt nævningeting, at betingelserne i straffelovens § 70, stk. 2, for at dømme ham til forvaring var opfyldt.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Sagsnummer og pressekontakt

Sagen har journalnummer SS 3-10516/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 2024 2176.