Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Besiddelse af våben og sprængstof

4 år og 6 måneders fængsel for forsøg på at besidde våben og sprængstof under særligt skærpende omstændigheder.

Østre Landsret har den 6. februar 2019 idømt en yngre mand bosat på Falster fængsel i 4 år og 6 måneder navnlig for to tilfælde af forsøg på at overtræde straffelovens § 192 a. Manden var tiltalt for i november 2017 at have besiddet blandt andet en militærriffel, som kunne omdannes til et fuldautomatisk skydevåben ved at få påmonteret et gasrør. Manden havde tidligere bestilt et sådant gasrør og andre dele til våben via internettet, men effekterne var i maj 2017 blevet tilbageholdt i Københavns Lufthavn i forbindelse med toldkontrol. Ved ransagning af mandens bopæl i november 2017 blev der – ud over riflen – fundet en række dele til våben og ingredienser, der kunne bruges til at fremstille sprængstoffet RDX. Våbendelene blev fundet i et særligt sikret rum i ejendommen, mens ingredienserne til sprængstof blev fundet i køkkenet. Tiltalte erkendte at have været i besiddelse af de fundne effekter, men nægtede, at dette var foregået under særligt skærpende omstændigheder som omfattet af straffelovens § 192 a.

Tiltalte blev i byretten i det væsentlige fundet skyldig i den rejste tiltale og idømt fængsel i 4 år og 6 måneder. Han ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, mens anklagemyndigheden påstod straffen skærpet.

Landsretten tiltrådte i det væsentlige byrettens vurdering. Der var dog dissens for, at forholdene ikke var begået under særligt skærpende omstændigheder.

Straffen blev fastsat til fængsel i 4 år og 6 måneder med dissens for at nedsætte straffen til fængsel i 3 år.

Sagen har været behandlet af landsrettens 21. afdeling under sagsnummer S-2533-18.