Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Besiddelse af pistol og ammunition

Dom i nævningesag om besiddelse af pistol med tilhørende ammunition m.v.

Fængsel i 5 år og 6 måneder, 4 år og 8 måneder og 3 år og 6 måneder navnlig for besiddelse af pistol med tilhørende ammunition med baggrund i bandekonflikt på Lolland-Falster samt udvisning for bestandig.

Østre Landsret har den 14. februar 2019 afsagt dom i en nævningesag mod 3 tiltalte på henholdsvis 24 år, 21 år og 18 år. De tiltalte var tiltalt for besiddelse af en pistol isat et magasin med 5 patroner fundet i et hus, hvor de tiltalte opholdt sig. 2 af de tiltalte blev anholdt i huset, mens den tredje undløb fra stedet og blev først senere anholdt.

Den 21-årige erkendte, at det var hans pistol, som han havde haft på sig, efter han blev stukket ned med en kniv ved et voldeligt overfald. Han nægtede at de 2 andre tiltalte kendte til, at han havde pistolen. Han nægtede endvidere, at han besad pistolen på baggrund af en verserende bandekonflikt.

De 2 andre tiltalte, hvoraf den ene tidligere var forsøgt påkørt, nægtede at kende til, at der var en pistol i huset.

Landsretten fandt alle de tiltalte skyldige i besiddelse af pistolen med tilhørende ammunition og i, at besiddelsen af pistolen havde baggrund i en bandekonflikt, jf. straffelovens § 81 a, hvorefter straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte. Straffen for den 24-årige blev udmålt til fængsel i 5 år og 6 måneder, for den 21-årige til fængsel i 4 år og 8 måneder og for den 18-årige til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at de tiltalte var tilknyttet bandegrupperingen kaldet Black & White South, der var en støttegruppe til Mongols MC. Disse grupper var på Lolland-Falster i konflikt med Satudarah MC, og der var under konflikten blevet anvendt skydevåben. Endvidere var den 21-årige under konflikten blevet stukket med en kniv, og den 24-årige var blevet forsøgt påkørt af en bil. Landsretten lagde også vægt på, at der i huset blev fundet en skudsikker vest.

I straffene for den 24-årige og den 21-årige indgik reststraf fra tidligere prøveløsladelser.

Den 24-årige blev tillige fundet skyldig i en række andre forhold, herunder hæleri, kvalificeret vold, besiddelse af hash med henblik på videreoverdragelse, trusler og vidnetrusler. Den 18-årige blev tillige fundet skyldig i bl.a. vold.

Under henvisning til grovheden af forholdet vedrørende besiddelsen af pistol med tilhørende ammunition og længden af den udmålte straf blev den 24-årige – uanset hans tilknytning til Danmark, hvor han var født og opvokset – udvist for bestandig.

Dommen var i alt væsentligt en stadfæstelse af Retten i Nykøbing Falsters dom af 3. juli 2018 (1-895/2018), idet dog navnlig straffen for den 18-årige blev nedsat, fordi mellemkommende domme siden byretsbehandlingen havde gjort op med en tidligere betinget straf, der indgik i byretten straffastsættelse.

Sagen har været behandlet af landsrettens 24. afdeling under sagsnummer S-2043-18.