Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Dom i Baresso-sagen

Østre Landsret har den 10. april 2019 afsagt dom i en sag om omfattende narkotikakriminalitet. Sagen, der har været omtalt som Baresso-sagen, har omfattet ni tiltalte og vedrørt ca. 40 kg amfetamin, ca. 5 kg kokain og 200 kg skunk.

6 af de tiltalte har landsretten fundet skyldige i det væsentlige i samme omfang som byretten. Fire af disse tiltalte har fået skærpet deres straffe til fængsel i 15 år, 15 år, 12 år og 10 år, mens de to øvrige fik deres straffe på fængsel i 7 år og 5½ år stadfæstet.

To af de tiltalte, der i byretten var idømt fængsel i 6 måneder og 8 måneder for navnlig indsmugling af ikke under 3 kg cannabisprodukter, blev i landsretten begge idømt fængsel i 5 år, idet landsretten i stedet fandt dem skyldige i indsmugling af 1,5 liter amfetaminolie.

En tiltalt, som i byretten var idømt fængsel i 11 år, blev i landsretten frifundet for to forhold, der vedrørte en stor mængde amfetamin, og fik nedsat sin straf til fængsel i 6 år, der også vedrørte besiddelse af flere skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Tre af de tiltalte, der er fra Montenegro, blev udvist med indrejseforbud for bestandig.

Sagen er behandlet af landsrettens 8. afdeling under sagsnr. S-1460-18.