Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelsen i Amagerbanken

Østre Landsret har afsagt ankedom i en sag anlagt af FS Finans III A/S om erstatnings-ansvar for elleve medlemmer af Amagerbankens direktion og bestyrelse.

Østre Landsret har den 26. juni 2019 afsagt ankedom i en sag anlagt af FS Finans III A/S (et datterselskab af Finansiel Stabilitet) om erstatningsansvar for elleve medlemmer af Amagerbankens direktion og bestyrelse.

Sagen har for landsretten angået en bevilling i maj 2008 til tre nye ejeres overtagelse af en ejendom på Østerbro i København (”Østerfælled-ejendommen”) med en tilhørende valutaramme på ca. 1,5 mia. kr., en genbevilling heraf i december 2009 og en opretholdelse af valutarammen i første halvdel af 2010, uagtet betragtelige overskridelser af tabsrammen på 100 mio. kr.

For landsretten var der rejst erstatningskrav for nogle af ledelsesmedlemmernes vedkommende på 375 mio. kr. og for andre – som var indtrådt i bestyrelsen efter maj 2008-bevillingen – på 285 mio. kr.

Landsretten har dømt den administrerende direktør og de syv ikke-medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen til at betale en erstatning på 225.461.329 kr. I det indbyrdes forhold skal bestyrelsesformanden – i det omfang hans bestyrelsesansvarsforsikring dækker erstatningsansvaret – friholde de øvrige dømte ledelsesmedlemmer.

Landsretten anså det for ansvarspådragende for hele ledelsen at genbevilge valutarammen i december 2009 og at opretholde den frem til, den blev lukket i slutningen af juni 2010. Maj 2008-bevilingen og den øvrige del af genbevillingen i december 2009, herunder finansiering af betalinger i 2009 og 2010 til en efterstående långiver i Østerfælled-ejendommen,  blev ikke anset for ansvarspådragende.

En direktør, som også var medlem af direktionen, blev frifundet, fordi FS Finans havde udvist passivitet – navnlig ved at genansætte ham i en funktionærstilling efter Amagerbankens konkurs uden at tage forbehold om erstatning.

To medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev frifundet efter lempelsesreglen i erstatningsansvarslovens § 24, stk. 1. Landsretten mente således, at deres uagtsomhed var mere begrænset end den, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør havde udvist. Landsretten nåede herefter – og efter en vurdering af virkningen for de to medarbejdere af at blive dømt og af FS Finans III A/S’ interesse i at få dom over dem –  frem til, at et erstatningsansvar ville være urimeligt tyngende for dem. Erstatningsansvaret bortfaldt derfor.

Alle ledelsesmedlemmerne var blevet frifundet i byretten, hvor erstatningskravene var på henholdsvis 900 og 300 mio. kr. FS Finans III A/S havde for byretten også gjort gældende, at den oprindelige bevilling vedrørende Østerfælled-ejendommen i 2006 og en refinansiering i 2007 og bevillinger i en række andre engagementer var ansvarspådragende, men havde ikke gentaget disse synspunkter i landsretten.

Landsrettens dom kan i en version, hvor fortrolige personoplysninger er udeladt, læses her

Byrettens dom kan læses her