Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Tinglysningssagen

Østre Landsret har den 27. maj 2019 afsagt dom i et gruppesøgsmål anlagt af Foreningen Gruppesøgsmål.nu mod Domstolsstyrelsen.

Østre Landsret har den 27. maj 2019 afsagt dom i et gruppesøgsmål anlagt af Foreningen Gruppesøgsmål.nu mod Domstolsstyrelsen.

Under sagen havde en gruppe på 422 borgere nedlagt påstand om, at Domstolsstyrelsen (staten) er erstatningspligtig for eventuelle tab, som borgerne har lidt som følge af lang sagsbehandlingstid i Tinglysningsretten. Domstolsstyrelsen blev frifundet.

Tinglysningen overgik den 8. september 2009 fra manuel tinglysning til digital tinglysning, og der opstod i en periode herefter sagsbehandlingstider, der for nogle anmeldere af dokumenter til tinglysning var væsentlig længere end forud for digitaliseringen. Foreningen Gruppesøgsmål.nu havde under sagen anført, at den længere sagsbehandlingstid skyldtes fejl og forsømmelser begået af Domstolsstyrelsen/Tinglysningsretten.

Østre Landsrets begrundelse for frifindelsen af Domstolsstyrelsen kan læses her

Sagen er behandlet af Østre Landsrets 4. afdeling under sagsnummer B-3159-11.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Svend Bjerg Hansen, Vestre Landsret, telefon 99688000.