Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Dom i den sidste ankesag i Pusherstreet-komplekset (Operation Nordlys)

Østre Landsrets 21. afdeling har den 31. januar 2020 afsagt dom i den sidste ankesag i det såkaldte Pusherstreet-kompleks, der vedrører handel med hash på Christiania i årene 2012-2014.

Ved dommen er alle de tiltalte fundet skyldige i at have solgt store mængder hash i forening med andre og som led i den organiserede hashhandel på Christiania. Herudover er en tiltalt fundet skyldig i at have besiddet over 350 kilo hash, der blev fundet i et aflåst rum på Christiania.

Fængselsstraffens længde er for ni af de tiltalte stadfæstet, mens den for tre af de tiltalte er nedsat. Endvidere har landsretten for fem af de tiltalte nedsat de beløb, der udgør udbytte ved salg af hash, og som derfor skal konfiskeres, mens landsretten har stadfæstet byrettens fastsættelse af konfiskationsbeløbene for de øvrige tiltalte.

Ankesagen har været udsat, efter at det under hovedforhandlingen for landsretten i efteråret 2016 kom frem, at den mødende anklager havde givet urigtige oplysninger til landsretten. Efter Den Uafhængige Politiklagemyndigheds undersøgelse af sagen blev anklageren i december 2018 dømt for forsøg på medvirken til falsk forklaring for landsretten og for tjenestemisbrug.

Landsretten har i dommen fastslået, at denne lange sagsbehandlingstid udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1.

Straffen for fem af de tiltalte, som ikke er dømt for salg af hash på Christiania i de senere år, skal derfor undtagelsesvis anses for udstået med varetægtsfængslingen. For de resterende syv tiltalte skal – i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand – 6 måneder af straffen fuldbyrdes, mens straffen i øvrigt gøres betinget med en prøvetid på 2 år.

Landsretten har endvidere bestemt, at statskassen helt eller delvist skal betale sagsomkostningerne for byretten for en del af de tiltalte.

Ved byrettens dom, der blev afsagt i marts 2015, var de 12 tiltalte idømt straffe på ubetinget fængsel imellem 2 år og 5 år, og det var bestemt, at navnlig det udbytte, som de tiltalte måtte formodes at have haft ved salg af hash, skulle konfiskeres.

Sagen har været behandlet under landsrettens sagsnummer S-832-15.