Gå til sidens indhold

Østre Landsret

29 okt 2020

Østre Landsret

Ikke forvekslingsrisiko mellem varemærker

Ikke forvekslingsrisiko mellem varemærket TREK og varemærkerne OUTTREK og OUTTREK TEHCNOLOGY

Østre Landsret har den 29. oktober 2020 afsagt dom i en sag, hvor Trek Bicycle Corporation, som ejer varemærket TREK, har nedlagt påstand om, at det skal forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende sine yngre tegn OUTTREK og OUTTREK TEHCNOLOGY som kendetegn for bl.a. cykeludstyr.

Sø- og Handelsretten har afsagt dom i 1. instans.

Landsretten frifandt T. Hansen A/S.

Landsrettens dom kan læses her. 

Sø- og Handelsretten var med en anden begrundelse nået til samme resultat.
Sø- og Handelsrettens dom kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-11802/2019.