Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 nov 2020

Østre Landsret

Novozymes A/S ikke ret til at overtage Danisco US Inc's patentansøgninger

Østre Landsret har den 28. oktober 2020 afsagt dom i en sag, hvor Novozymes A/S har krævet at få anerkendt at have ejendomsret eller i hvert fald medejendomsret til to patentansøgninger, som Danisco US Inc. har indgivet til Den Europæiske Patentmyndighed.

Sø- og Handelsretten har afsagt dom i 1. instans.
Landsretten frifandt Danisco US. Inc.
Landsrettens dom kan læses her.

Sø- og Handelsretten var med en anden begrundelse nået til samme resultat.
Sø- og Handelsrettens dom kan læses her

 

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-31515/2019.